Våra tjänster

Uppstartspaket

Pris:

5 000 kr

Vi hjälper dig att komma igång med ditt projekt.

Utbildning och coachning

Pris:

2 500 kr

Få trygghet i att driva projekt genom vår utbildning och coachning.

Skriva delårs-, års- och slutrapport

Pris:

8 000 kr

Vi hjälper dig med rapportering för ditt projekt.

Tillgång till projekt-medarbetare från Tredje Sektorn under en dag

Pris:

5 000 kr

Få tillfälle att bolla idéer och få stöd från en extern projektmedarbetare.

Ta fram projekthemsida

Pris:

5 000 kr

Vi tar fram en enkel hemsida för projektet där du kan dela med dig av all information som är kopplad till projektet.

Skriva tilläggsansökan

Pris:

12 000 kr

Få hjälp med att förlänga ditt projekt och få fortsatt finansiering.

Materialutveckling

Pris:

Ta kontakt för offert

Vi hjälper dig att utveckla material som behövs för ditt projekt.

Rekrytering och projektledning

Pris:

Ta kontakt för offert

Vi erbjuder projektledning och rekrytering för att säkerställa att ditt projekt genomförs på ett professionellt sätt.

Genomförande och förstärkning

Pris:

Ta kontakt för offert

Vi hjälper dig att genomföra ditt projekt, och kan förstärka ditt projektteam vid behov.

Projekt från start till slut

Pris:

Ta kontakt för offert

Vi hjälper dig med hela projektprocessen, från start till slut.

Uppstartspaket

Detta ingår i uppstartspaketet:

Utbildande insatser och coachning för projektledare och projektmedarbetare

Detta ingår i utbildnings- och coachningpaketet.

(Om det finns önskemål från kundens sida om at byta ut delar i utbildningen är detta möjligt – ta kontakt för att diskutera upplägget.)

Utbildningstillfälle 1
Utbildningstillfälle 2
Utbildningstillfälle 3
Coachningstillfällen
Efter varje utbildning finns 1 h utrymme för coachning i projektet.

Skriva delårs- års- eller slutrapport

Detta ingår:

Tillgång till projektmedarbetare från Tredje Sektorn under en dag

Detta ingår:

Ta fram hemsida för projektet

Detta ingår:

Skriva tilläggsansökan

Detta ingår:

Materialutveckling

Vi hjälper dig att utveckla material som behövs i ditt projekt

Har du inte hunnit producera allt material som är planerat i ditt projekt? Eller är det någon delrapport eller slutredovisning som släpar efter? Vart än i projektprocessen du befinner dig så kan vi på Tredje Sektorn hjälpa dig att ta fram material.

Vi är experter på materialutveckling och har tagit fram mycket material som används inom den ideella sektorn. Vårt team består av professionella materialutvecklare som kan skapa skriftligt material för webb och tryck, samt grafiskt designat och illustrerat material.

I vårt team finns även webbutvecklare som kan optimera material som är framtaget för webb. Utöver det finns här också redaktörs- och journalistkompetens, samt utbildade kommunikatörer som kan ta fram mer redaktionellt innehåll.

Vi kan hjälpa till med materialproduktion under projektets alla faser, såsom att:

-Ta fram och skriva innehåll till hemsida
-Ta fram och skriva tryckt informationsmaterial
-Ta fram grafisk design för specifika projektaktiviteter
-Ta fram animerade, grafiska filmklipp
-Upprätta eller uppdatera en hemsida
-Göra podd
-Videoproduktion
-Webb- och UX-design
-System- och IT-utveckling
-Webb- och mjukvaruutveckling
-Sköta uppföljningsarbete och utvärdering
-Skriva slutredovisning
-Hjälpa till med förberedelser inför en projektgranskning
-Ta fram sociala medier-inlägg med text, grafisk design och strategi
-Skriva debattartiklar eller andra journalistiska artiklar
-Ta fram utbildningsmaterial
-Designa och ta fram texter för affischer och broschyrer
-Ta fram presentationer för föreläsare
-Ta fram kvalitativa rapporter
-Hjälpa till att göra undersökningar
-Skriva del- och slutrapporter

Och mycket mer!

Vad behöver du hjälp med i ditt projekt? Kontakta oss på Tredje Sektorn och låt oss hjälpa till med materialutvecklingen.

Rekrytering och projektledning

Vi erbjuder rekrytering och projektledning för att säkerställa att ditt projekt genomförs på ett professionellt sätt.

Att få ett projekt beviljat är kul men det kräver också en hel del arbete och tid från den ordinarie verksamheten, såsom att rekrytera projektmedarbetare.

Vi erbjuder en effektiv och professionell lösning för att rekrytera rätt personal till ditt projekt. Med vårt breda kontaktnät och vår långa erfarenhet av att driva projekt inom den ideella sektorn, kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt projekt. Hos oss kan du få tag på allt från projektledare till kommunikatörer.

Vi samarbetar nära dig som kund för att sätta oss in i projektet. När vi tillsammans tagit reda på vilka kompetenser som behöver rekryteras, säkerställer vi att våra kandidater uppfyller kraven.

I tjänster ingår också uppföljning av rekryteringen, detta för att säkerställa att personerna vi rekryterat trivs och presterar på ett tillfredsställande sätt. Under projektets gång håller vi sedan en kontinuerlig kontakt med dig som kund för att följa upp att allt fungerar som det ska.

Vi kan sköta rekrytering av projektmedarbetare som är med i projektet från start men också ordna med tillfälliga resurser som till exempel kan kopplas in fram till att en ordinarie rekryteringsprocess är klar. Vi kan också hjälpa till med personal i lägen där projektmedarbetarna inte har möjlighet att utföra alla planerade moment själva.

Vi kan bidra med personal i lägen där nyckelpersoner i avslutat innan projektavslut. Om det till exempel är kort tid kvar i projektet och projektledaren valt att avsluta sitt uppdrag kan vi bidra med en projektledare som slutföra det som är kvar i projektet, på heltid eller deltid beroende på behovet.

Kontakta oss för att få hjälp med rekrytering av projektmedarbetare till ditt projekt! Vi lovar att ge en kostnadseffektiv och professionell lösning som är anpassad till ditt projekts unika behov.

Få hjälp med genomförandet av projektet och ta in förstärkning

Vi hjälper dig att genomföra ditt projekt, och kan förstärka ditt projektteam vid behov.

Att driva ett projekt är spännande och kul men i perioder kan det vara komplext och utmanande att få det att flyta på enligt plan. I sådana perioder kan det underlätta att få hjälp utifrån av någon som har erfarenhet av att bedriva liknande projekt.

Vi på Tredje Sektorn kan förstärka ditt projektteam och hjälpa till med genomförandet. Vi säkerställer att ditt projekt genomförs kvalitativt samt inom budget och tidsram. Vi arbetar nära dig för att förstå projektets specifika behov och skräddarsyr stödet. Vi kan hjälpa till med enskilda uppgifter i projektet eller ta oss an mer långsiktiga processer.

Så här går det till: Du berättar för oss vilken eller vilka uppgifter du önskar hjälp med i projektet, därefter tar vi fram förslag på uppdragsbeskrivningar. I uppdragsbeskrivningen bestäms när uppgiften ska vara utförd, till vilket pris och vad det är som ska utföras.

När vi tar fram offert och uppdragsbeskrivning förhåller vi oss till, och anpassar arbetet efter vad som är rimligt inom projektbudgeten. Vi har goda möjligheter att utföra uppdrag snabbt då vi har resurser och bred kompetens i vårt team.

Ta kontakt för att få hjälp till en rimlig kostnad och inom en bestämd tidsram.

Vi erbjuder en rad olika tjänster, exempelvis:

-Rådgivning
-Materialproduktion
-Dokumentation
-Genomförande av aktiviteter
-Framtagande av grafiskt material
-Coachning
-Planering
-Hjälp med utveckling
-Sköta implementering
-Ta fram animerade, grafiska filmklipp
-Utföra kommunikativa insatser i projektet
-Tillhandahålla föreläsare, utbildare och processledare
-Hålla inspirationsföreläsningar
-Ta in arrangörer
-Ta fram kvalitativa rapporter
-Göra undersökningar
-Ta hand om system- och IT-utveckling

Vi ser fram emot att hjälpa dig!

Få hjälp genom hela projekt – från start till slut

Vi hjälper dig med hela projektprocessen, från start till slut.

Det finns möjlighet att ta hjälp av Tredje Sektorn som en stöttande partner under hela projektet, från uppstart till avslut. Med denna tjänst får organisationen hjälp i alla processer som hör till projektet och behöver själva inte anställa någon. Tredje Sektorn hjälper till att driva och ta hand om allt från uppstarten till genomförande och slutrapportering. Detta alternativ är främst för de organisationer som inte har tid att rekrytera ett eget projektteam.

I tjänsten ingår då allt som behövs, såsom planering, genomförande av aktiviteter, materialutveckling, rapportering, dokumentation, spridning, marknadsföring med mera.

Vi har kompetens och lång erfarenhet av olika projekt. Vi kan ta rollen som projektledare och genomföra projektet utifrån projektplan, samt se till att målen uppnås inom tidsram och inom projektbudget. I denna tjänst ges också tillgång till Tredje Sektorns team som består av bland annat materialutvecklare, skribenter, webbutvecklare, kommunikatörer och arrangörer.

Ta del av denna tjänst om du vill få organisationens beviljade projekt att genomföras kvalitativt och framgångsrikt!

Beskrivning

Samtliga moment i uppstartspaketet gör vi i ett nära samarbete med er och med den godkända projektplanen och projektbudgeten som utgångspunkt.

Vi vet att det kan vara mycket att sätta sig in i vid uppstarten av ett projekt och ibland kan det vara svårt att veta i vilken ände man ska börja, samt vilka rutiner som kan vara passande att inför i projektet.

Oavsett om du är ny eller erfaren inom projektuppstart så kan det vara tacksamt att få extra stöd och någon att diskutera upplägget och strategin med. I denna tjänst erbjuder vi en projektexpert som kan vara med vid uppstarten av ditt projekt.

I vårt team på Tredje Sektorn har vi lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att starta upp sina projekt och komma igång. I uppstartsfasen hjälper vi till med etableringen, såsom att sätta upp rutiner, sätta upp en plan för ekonomihantering, ta fram en strategi för hur projektets erfarenheter ska dokumenteras, se över vilka kompetenser som behövs, samt planera inför kommande aktiviteter. I denna fas ser vi helt enkelt till att förutsättningarna för ett lyckat projekt blir så bra som möjligt.

Vi uppstartsfasen ställer vi oss frågorna:

Beskrivning

Är du, eller ska du bli anställd i ett projekt? Ta del av vår utbildning och coachning för projektledare och projektmedarbetare.

Vi erbjuder ett utbildningspaket för projektledare och projektmedarbetare. Nivån på utbildningen anpassas utifrån deltagarens tidigare erfarenheter och kan därmed komma till nytta både för dig som är nya i att driva projekt men också för dig som har tidigare erfarenhet av att driva projekt.

Utbildningen genomförs digitalt och är uppdelad på tre utbildningstillfällen inklusive coachningstillfällen.

Utbildningstillfälle 1. Uppstartsfasen

I den första delen av utbildningen går vi igenom hur det är att jobba i ett projekt och vilka som är de mest grundläggande sakerna att lägga fokus på vid uppstarten av projektet. Denna del av utbildningen planeras in i samband med starten av projektet.

1 h coachning ingår i samband med utbildningstillfälle 1.

Utbildningstillfälle 2. Genomförandefasen

I den andra delen i utbildningen går vi igenom hur dokumentation av erfarenheter från projektet kan skötas. I denna del ingår även genomgång av kommunikation, samt upplägg av strategier och genomförande av aktiviteter.

Vi tar också upp hur arbete och involvering av samarbetspartners och övriga aktörer kan utformas.

1 h coachning ingår i samband med utbildningstillfälle 2.

Utbildningstillfälle 3. Avslutningsfasen

Som sista steg i utbildningen kommer vi att gå igenom tekniker för uppföljningar och slutrapportering, samt tillsammans se på hur bästa förutsättningar skapas för att projektresultatet ska kunna leva vidare även efter projektavslut.

1 h coachning ingår samband med utbildningstillfälle 3.

Sammanfattningsvis kommer du att lära dig om projektledningstekniker, kommunikation, beslutsfattande och om att samarbeta med andra aktörer med mera.

Våra erfarna instruktörer ger dig vägledning och coachning under projektets gång och det kommer att finnas möjlighet att bolla idéer och få hjälp längs med vägen.

Låt oss tillsammans säkerställer att du som projektledare eller projektmedarbetare får den kunskap och stöttning som du behöver för att genomföra ett framgångsrikts projekt.

Kvalitetssäkra projektets framgång – ta kontakt med oss och ta del av utbildningspaketet som vi erbjuder eller beställ utbildningspaketet direkt.

Beskrivning

Vi hjälper till med rapporteringen i ditt projekt.

Dokumentationen är en viktig del av ett projekt och många gånger är det ett krav från finansiären att skriva års- och slutrapporter. Det ska vara lätt för finansiären att ta del av vad som skett under projekttiden, samt förstå vilka erfarenheter projektet har gett.

Rapporteringen kan vara tidskrävande och ta mycket tid från övrig verksamhet i projektet. Att få avlastning med att skriva rapporter kan vara givande för projektteamet som då istället kan fokusera på projektets planerade aktiviteter och på att nå uppsatta mål.

Det kan även uppstå situationer där projektledaren eller någon annan nyckelperson behövt lämna projektet innan rapportering skett, då kan det vara tacksamt att få hjälp med att skriva delårs-, års- eller slutrapporter.

Vi på Tredje Sektorn avlastar er genom att sköta rapporteringen till finansiären. Vi har lång erfarenhet av dokumentation och av att skriva rapporter. I vårt team finns journalist- och redaktörskompetens, kommunikatörer och skribenter.

Ta hjälp av oss för att få hjälp med att sköta projektets rapportering.

Beskrivning

Att få ett tillfälle att bolla idéer och få stöd från en extern projektmedarbetare att kan var mycket givande för dig som driver ett projekt. På så sätt får du tillgång till expertis och samtidigt får du ett externt perspektiv på projektet.

Tillfället kan du fördela fritt under projekttiden, och använda precis i den stund som du behöver det. Du kan till exempel boka in ett dagen med projektledaren om du har kört fast, om du står inför en klurig situation eller om du har stött på problem.

När du köper tjänsten blir du tilldelad en projektmedarbetare i vårt team. Vår projektmedarbetare sätter sig in i ditt projekt och gör sig redo för att samarbeta med dig. Tillsammans kan ni se till att projektets resultat uppnås, att aktiviteter genomförs och att tidsplan och budget hålls inom ramen för projektet.

Vi tror på samarbete för att uppnå de bästa resultaten och vi vill gärna vara ditt bollplank och stöd i ditt projekt!

Beskrivning

Vi tar fram en egen hemsida för ditt projekt. På hemsidan samlar vi all nödvändig information kopplad till projektet, så att målgruppen och allmänheten enkelt kan ta del av projektets alla delar.

En hemsida är ett viktigt verktyg för att presentera ett projekt. Här kan du till exempel informera om planerade aktiviteter, visa grafisk profil och kommunicera erfarenheter som ni samlar på er i projektet.

Vi på Tredje Sektorn kan sätta upp hemsidan för projektet på ett professionellt sätt och ser till att den designas för att tilltala målgruppen och övriga intressenter.

Vi har byggt upp en rutin för att sätta upp hemsidor åt projekt och har en noggrant utarbetad struktur för att presentera projektet syfte, mål, genomförande, aktiviteter, tidsplan med mera. Med hemsidan kan vi också kommunicera nyheter och planerade arrangemang för projektet, samt presentera samarbetsorganisationer och finansiär.

En hemsida är också en viktig plattform för att sprida information och uppdateringar om projektet till allmänheten och media. Dessutom kan en hemsida användas som ett verktyg för att samla in feedback från intressenter och användare.

Lås oss ta fram hemsidan för ditt projekt och var säker på att projektet presenteras på ett tydligt och lättillgängligt sätt.

Kontakta oss och låt oss sätta upp hemsidan för projektet!

Beskrivning

Låt oss hjälpa dig att ansöka om ett tilläggsår hos finansiären för att förlänga projekttiden.

Är du mitt uppe i ett projekt och inser att det finns mer att gör än vad ni planerade för när ni ansökte om finansiering till projektet? I de flesta fall går det att ansöka om tilläggsår och tilläggsbidrag hos projektfinansiären. Det kan exempelvis handla om att man vill anordna fler aktiviteter eller ta fram ytterligare verktyg för att gynna målgruppen till projektet.

Om du önskar ansöka om ett tilläggsår hos er finansiär så kan vi tillsammans med dig ta fram tilläggsansökan. Alternativt kan vi avlasta dig helt genom vi skriver tilläggsansökan och ta fram budget för tilläggsaktiviteterna åt dig.

Ta kontakt med oss och berätta om dina fortsatta planer med projektet och låt ordna med en tilläggsansökan till finansiären!

Önskar du istället få hjälp med att skriva en projektansökan? Besök i så fall https://tredjesektorn.se/stodfunktion/

Har du en projektidé men är osäker på om det verkligen är något att sats på? Ta reda på vad vi på Tredje Sektorn tänker kring projektidéer här; https://tredjesektorn.se/guider-och-tips/vad-ar-en-riktigt-bra-projektide/

Kom igång med projektet tillsammans med en projektexpert hos oss för att få en trygg start. Kontakta oss för att få veta mer eller beställ uppstartspaketet direkt.