Projektstöd

– där och när det behövs

Var än i processen du befinner dig så kan du få projektstöd av oss.

Få stöttning i projektet

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster som stöd genom hela projektprocessen, från början till slut. Vi kan ta oss an en större roll i projektet eller en mindre, allt beror på behovet hos dig som kund. Vi kan också skala upp eller ner vår insats med tiden. Vi är flexibla och vana att anpassa oss efter projektets behov och projektbudget.

Ta hjälp av vårt team och få det stöd som just du behöver. Vi är experter på projekt som genomförs av ideella organisationer och vi hjälper dig gärna i de processer som du önskar. Vi kan stötta via punktinsatser eller via långsiktiga insatser, du väljer!

ERBJUDANDE

Just nu erbjuder vi ett uppstartspaket för att underlätta uppstarten av ditt projekt

Har din organisation just fått ett projekt beviljat? Vad kul, grattis!

Just nu erbjuder vi vårt uppstartspaket, i vilket projektet får tillgång till en projektexpert hos oss på Tredje Sektorn.

Uppstartspaketet erbjuds just nu till ett fast pris på 5000 kr.

I uppstartspaketet ingår:

Erbjudandet är till för alla ideella verksamheter som fått ett projekt beviljat och som är i startgroparna och vill komma igång på ett tryggt och effektivt sätt. Perfekt för de organisationer som inte tidigare har drivit ett projekt i sin verksamhet. 

Låt oss tillsammans sätta upp det mest nödvändiga för att få en bra start och låta förutsättningarna för ett lyckat projekt bli så goda som möjligt!

Kontakta oss för att göra din beställning av uppstartspaketet eller för att få mer information om hur vi tillsammans kan komma igång!

Vi vänder oss till ideella organisationer som fått finansiering för att genomföra ett projekt

Vi finns för alla ideella organisationer i Sverige oavsett var de finns geografiskt. Vi vänder oss till organisationer som har fått finansiering för att genomföra projekt.

Vi erbjuder olika typer av insatser till den som behöver stöttning eller avlastning i sitt projekt. Det spelar ingen roll om organisation är van vid att driva projekt sedan tidigare eller om den inte tidigare har drivit något projekt alls – vi finns till för att komplettera på alla nivåer.

Projektstöd från oss – så går det till

Ett samarbete med oss sker på uppdrag, det innebär att ni berättar för oss vad ni önskar hjälp med i ert projekt. Vi vill vara en samarbetspart som kan vara med längs projektets gång och hjälpa till med de insatser. 

Uppdraget sker i punktinsatser och vi tar fram en uppdragsbeskrivning inför varje påbörjad uppdrag. 

I uppdragsbeskrivningen bestäms hur länge samarbetet ska pågå, vad kostanden för insatsen är och vad det är som ska utföras i uppdraget.

Efter att uppdragsbeskrivningen är upprättad och godkänd sätter vi in rätt kompetenser på rätt plats och sedan är vi igång!

Insatsen alltid inom er projektbudget och inom en bestämd tidsram. Vi ser till projektets budget när vi tar fram uppdragsbeskrivningen, och förhåller oss till vad som rimligt inom den. Läs mer om pris här.


Om Tredje Sektorn

Tredje Sektorn är en stödfunktion för civilsamhället. Vi stärker ideella organisationer i sitt arbete att utvecklas och att vara hållbara. Vi stöttar, avlastar och kompletterar via punktinsatser och långsiktiga insatser utifrån våra kunders specifika önskemål och behov. Vårt team består av experter och vi vill bidra till civilsamhället med vår breda kompetens.

Vi tycker att organisationer ska kunna fokusera på det som de brinner för och på det som väcker deras engagemang, medan vi kan ta hand om resten.